Energy 2020

Er zijn veel pioniers op het gebied van prefab energiezuinige oplossingen. Zij ontwikkelen in eigen beheer concepten en leveren een grote bijdrage aan de woningbouw. Een goed ontwikkelde woning is een woning die meer energie oplevert dan het verbruikt. Een met een CO2 reductie van 100% is mogelijk met het concept zonder concessies te doen aan de architectuur en werkt zoveel mogelijk volgens het cradle to cradle principe.

De productie van de prefab elementen vind plaats op veel productielocaties in Nederland. Daarnaast ondersteunen architecten bedrijven en instellingen bij het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen binnen nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw. Door intensief samen te werken met opdrachtgevers, zijn bedrijven in staat om na inventarisatie een advies te presenteren voor het implementeren van duurzame energiebesparende oplossingen ten behoeve van woning- en utiliteitsbouw.

Renoveren

Ook bij corporaties staat verduurzaming van de woningvoorraad hoog op de agenda. De energiekosten blijven stijgen, de overheid eist maatregelen en corporaties willen er alles aan doen om de CO2-uitstoot van de woningen zo veel mogelijk te beperken en de woonlasten van huurders laag te houden. Maar welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om het woningbezit te verbeteren? Kunnen alle woningen met de bestaande methoden worden gerenoveerd? Hoe houden corporaties de kosten binnen de perken? En hoe zorgen zij ervoor dat de bewoners zo min mogelijk last hebben van een renovatie?

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van speciale, goed isolerende dak- en gevelelementen in de door de klant gewenste afwerking (inclusief de passende kozijnen, beglazing, ventilatiesysteem met warmteterugwinning en zonnepanelen). Deze worden eenvoudig op en aan de woningen bevestigd door middel van een sterk, maar relatief licht stalen frame. Hierdoor is verbreding en verzwaring van de funderingen niet nodig, kunnen sloopwerkzaamheden aan de gevels en het dak achterwege blijven en hoeven de bewoners hun woning niet uit. De renovatie gaat uitzonderlijk snel: en klaar voor energieneutraliteit.

U kunt heel veel doen, zoals vloerverwarming plaatsen bijvoorbeeld:

Meer informatie over vloerverwarming. En zie ook Wikipedia en deze pagina over warmtepompen op Wikipedia.